Info

Tout Atis ki vle mete mizik yo sou sit la

Anrejistre kòm atis

Mete: Non Atis ou

Mete: Email ou

klike (Register) Epi al tcheke email ou pou’w ka antre modpass ou, kap tou verifye ke email la an sèvis; anka ke nou ta bezwen kontakte ou pou kèk lòt enfòmasyon.

Aprè’w fin (Register), email nou paj Facebook/Twitter/ ect… pou nou ka verifye se Atis ou ye. Anfen, wap jwenn paj Atis Ou.

Instructions/Enstriksyon