Latest Videos

Respè pou 2 atis sa yo

Sakad Vatikan ft Briens – Sa map tan’n.

Yo fè bèl efò and yap pale de sa ki vrèman reyèl an Ayiti.

Latest Rap Kreyol Videos

Latest Rap Kreyol Videos

Written by

ALL RAP KREYOL PROMOTION PROVIDER

No Comments Yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Top Slide
Sponsored TOPSLIDE
One love, Tout rap kreyol artist yo. ARK la pou ede nou promote rap kreyol mouvman an. Alò, ede'n pou'n ka ede'w pi byen. Atis/Gwoup ki fè Donasyon pou (allrapkreyol.com) ap automatikman kalifye pou TOPSLIDE sit la. Chak $1 = Yon jou TOPSLIDE la. Fòs Donasyon ou ap detèmine konbyen jou Atis/Gwoup la ap ret poste nan TOPSLIDE.