Lis gwoup pou kanaval2014-Haiti

Gwoup kap fè pakou nan Gonayiv pou kanaval la ane sa a se toujou menm gwoup yo ak youn ou (2) chanjman… Men Nou kwè ke tout moun ap toujou ka amize yo e ret tèt kole pou Haiti ka vin pi djanm tout bon. Depi 2,3, a 4 Mas… Plezi lage nan vil la.

Kanaval 2014Written by

ALL RAP KREYOL PROMOTION PROVIDER

No Comments Yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Top Slide
Sponsored TOPSLIDE
One love, Tout rap kreyol artist yo. ARK la pou ede nou promote rap kreyol mouvman an. Alò, ede'n pou'n ka ede'w pi byen. Atis/Gwoup ki fè Donasyon pou (allrapkreyol.com) ap automatikman kalifye pou TOPSLIDE sit la. Chak $1 = Yon jou TOPSLIDE la. Fòs Donasyon ou ap detèmine konbyen jou Atis/Gwoup la ap ret poste nan TOPSLIDE.